Jednoduché sázení

fotbal na pozemních komunikacích

Pravidla provozu na pozemních komunikacích Flashcards ...
1) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. 2) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. 3) Na všech pozemních komunikacích a též na polích, loukách a v lesích.
Na nedělní fotbal Plzeň - Sparta budou dohlížet desítky ...
Běh na trati o délce 21,097 kilometru bude začínat a končit na centrálním náměstí Republiky. "Dojde k řadě dopravních omezení na pozemních komunikacích," uvedla plzeňská policejní mluvčí Michaela Raindlová. Požádala všechny řidiče, aby respektovali p
Autoškola testy - otázka 06060226
Autoškola testy - otázka 06060226 Na pozemní komunikaci se jezdí: 1) Vpravo ve vzdálenosti nejméně 1 m od okraje vozovky. 2) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: Vpravo, a pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, při pravém okraji vozovky, pokud není stanoveno jinak. 3) V
Pevné překážky na pozemních komunikacích - ŘÍČANY ...
Pevné překážky na pozemních komunikacích Na vozovkách, dopravních ostrůvcích a krajnicích dálnice, silnice a místní komunikace mohou být umístěny pouze dopravní značky a zařízení (kromě zábradlí, zrcadel a hlásek); ostatní předměty tvoří pevnou překá
Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích
Oficiální stránka Města Rýmařova. Dne 1.7.2018 nabývá účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zákona č. 247/2000 Sb., o získávání odborné způsobilosti řidičů, ve znění pozdějších předpisů.

Registrace

Vyplňte jednoduchý online formulář

Získej vstupní bonus

Zaregistruj se a získej nejvyšší vstupní bonus

Můžete hrát

Začni hrát a získej rychlé peníze

Získejte vstupní bonusy a užijte si skvělou zábavu. Dáme Vám návod. Stačí kliknout a dovíte se víc.

Vyberte si svůj způsob vydělávaní online

Vsaďte si
Zákon č. 48/2016 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
Návrh na přezkoumání posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření se podává u Ministerstva dopravy, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1. *) Občanský průkaz, u cizinců cestovní doklad, lze ... Zákon č. 48/2016 Sb. o provozu na pozemních
Zákon o silničním provozu | Zákon č. 361/2000 Sb. o ...
(1) Kdo způsobil překážku provozu na pozemních komunikacích, musí ji neprodleně odstranit; neučiní-li tak, odstraní ji na jeho náklad vlastník pozemní komunikace. 1) (2) Není-li možno překážku provozu na pozemních komunikacích neprodleně odstranit, m
Zákon č. 361/2000 Sb. ve znění účinném od 1. října 2018
ZÁKON O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ § 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie47) a upravuje a) práva a povinnosti úastníků provozu na pozemních komunikacích1), 1) Zákon č. 13/1997 Sb.,
361/2000 Sb. -
Základní podmínky účasti na provozu na pozemních komunikacích (1) Provozu na pozemních komunikacích se nesmí účastnit osoba, která by vzhledem k věku nebo ke sníženým tělesným nebo duševním schopnostem mohla ohrozit bezpečnost tohoto provozu. To nepl
Zákon č. 361/2000 Sb. ve znění účinném od 1. října
ZÁKON O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ § 1 P edm t úpravy Tento zákon zapracovává píslušné pedpisy Evropské unie 47) a upravuje a) práva a povinnosti účastník provozu na pozemních komunikacích 1), 1) Zákon č. 13/1997 Sb.,